Home

Wim Witteman

Wim Witteman

Overveen 7-6-1939

Studeerde aan het Amsterdams Conservatorium orgel, theorie en compositie. Was onder meer werkzaam als dirigent, organist en arrangeur, maar toch vooral als theoriedocent (aan het Utrechts Conservatorium).

Muziekanalyse is de laatste jaren zijn belangrijkste werkterrein. Onlangs verscheen van zijn hand een standaardwerk met analyses van het hele oeuvre van Ravel: Ravel – Analytisch overzicht van zijn werk.

In voorbereiding zijn nog De herfst van de tonaliteit over de muziek tussen 1850 en 1950, en een monografie over Jeux van Debussy.